Wednesday, December 2, 2009

Pesan Rasulullah Sebelum Tidur

Sekadar ingat mengingati…..
SEBELUM Tidur
Perkara Sebelum Tidur (Tafsir Haqqi)

Rasulullah berpesan kepada Aisyah ra : "Ya Aisyah jangan engkau tidur
sebelum melakukan empat perkara, yaitu :

1. Sebelum khatam Al Qur'an,

2. Sebelum membuat para nabi memberimu syafaat pada hari akhir,

3. Sebelum para muslim meredhai kamu,

4. Sebelum kamu laksanakan haji dan umrah....


"Bertanya Aisyah :
"Ya Rasulullah..... Bagaimana aku dapat melaksanakan empat perkara
seketika?"


Rasul tersenyum dan bersabda : "Jika engkau tidur bacalah : Al Ikhlas
tiga kali seakan-akan kau mengkhatamkan Al Qur'an.
Bismillaahirrohmaanirrohiim,
Qulhuwallahu ahad' Alloohussomad' lam yalid walam yuulad' walam yakul
lahuu kufuwan ahad' ( 3 x )


Membacalah salawat untukku dan para nabi sebelum aku, maka kami semua
akan memberi syafaat di hari kiamat.
Bismillaahirrohmaanirrohiim, Allahumma sollii 'alaa syaidinaa
Muhammad wa'alaa aalii syaidinaa Muhammad ( 3 x )


Beristighfarlah untuk para muslimin maka mereka akan meredhai kamu.
Astaghfirulloohal adziim aladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum

wa atuubu ilaih ( 3 x )


Dan,perbanyaklah bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir maka

seakan-akan kamu telah melaksanakan ibadah haji dan umrah"

Bismillaahirrohmaanirrohiim, Subhanalloohi Walhamdulillaahi walaailaaha
illallahu allahu akbar(3 x )

No comments: